Vergoeding

Hoe wordt het geneesmiddel Fampyra vergoed?
Van 1 april 2016 tot 1 april 2018 is Fampyra voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Fampyra wordt gedurende deze periode vergoed vanuit het basispakket.
Gedurende welke periode wordt het geneesmiddel Fampyra vergoed?
De voorwaardelijke toelating van Fampyra tot het basispakket geldt van 1 april 2016 – 1 april 2018
Moet ik een eigen bijdrage betalen voor Fampyra?
De vergoedingen voor geneesmiddelen en daarmee ook voor Fampyra tellen mee voor het verplichte eigen risico.
Ontvangen de patiënten ook een vergoeding voor hun verplichte eigen bijdrage?
Het verplicht eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in de basisverzekering zit, ook voor Fampyra. Dit verplicht eigen risico wordt niet vergoed.
Wat als het onderzoek is afgesloten en de patiënten hebben baat bij het geneesmiddel Fampyra. Kunnen ze dan Fampyra blijven gebruiken? En wat zullen hiervan de financiële consequenties zijn?
De voorwaardelijke toelating van Fampyra tot het basispakket geldt van 1 april 2016 – 1 april 2018. Op dit moment kan geen uitspraak worden gedaan over de vergoedingsstatus van Fampyra na 1 april 2018.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124