Statement Biogen negatief vergoedingsbesluit Fampyra (fampridine)

  • Op 14 maart 2018 heeft minister Bruins (Medische Zorg) laten weten dat, gezien het negatieve vergoedingsadvies van het Zorginstituut (ZIN), Fampyra (fampridine) na 1 april 2018 niet meer vergoed wordt.

  • We vinden dit enorm teleurstellend, in de eerste plaats voor de bijna 2000 Nederlanders met MS die fampridine gebruiken. Biogen heeft zich met het traject van voorwaardelijke toelating, samen met de andere convenantpartijen, tot het uiterste ingespannen om definitieve vergoeding te realiseren.

  • Wij hebben zowel het Zorginstituut als het ministerie van VWS meermaals laten weten bereid te zijn tot afspraken die de uitgaven aan fampridine beperken. De budgetimpact zou daarmee substantieel lager uitvallen dan de 7 miljoen die nu genoemd wordt. Het struikelblok voor vergoeding was echter niet het kostenplaatje, maar de vermeende therapeutische minderwaarde.

  • We vinden de conclusie van het Zorginstituut aangaande de effectiviteit van fampridine lastig te begrijpen. We wijzen erop dat de Europese registratieautoriteit EMA, na bestudering van grotendeels dezelfde onderzoeksgegevens, juist positief oordeelde over zowel de klinische betekenis van het effect op loopvermogen als de lange termijn werkzaamheid van fampridine.

  • We kunnen ons voorstellen dat er onder artsen, verpleegkundigen en mensen met MS vragen leven over de situatie na 1 april. We werken momenteel meerdere scenario‚Äôs uit. We verwachten in de loop van volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.
     
  • We blijven gebruikers van fampridine op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen via de website www.voorwaardelijketoelatingfampyra.nl.
     


Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124