Tijdelijke terugbetaling Fampyra januari – augustus 2019

Biogen zal per 1 april 2019 een speciale terugbetalingsregeling initiëren, waardoor een aanzienlijk gedeelte van de lijstprijs van Fampyra aan patiënten wordt terugbetaald via een onafhankelijke derde partij: TBR Nederland. Bij een positief vergoedingsbesluit zal ook de resterende eigen bijdrage met terugwerkende kracht worden vergoed.

De regeling wordt met terugwerkende kracht gestart op 1 januari 2019 en loopt tot uiterlijk 31 augustus 2019. Als voor die datum een positief vergoedingsbesluit wordt genomen, eindigt de regeling op de eerste dag van pakketopname.

De regeling is van toepassing op de patiënten die op 20 maart 2018 deelnamen aan het LIBERATE-onderzoek, het Treatment Monitoring Program (TMP) of het Named Patient Program (NPP). Dit is dezelfde groep die eerder in aanmerking kwam voor de gratis verstrekking in de periode tussen april en december 2018.

Alle patiënten die in aanmerking komen voor de regeling krijgen rondom 1 april een brief van TBR Nederland. Daarin staat precies uitgelegd wat patiënten moeten doen om de terugbetaling aan te vragen. Ook wordt een telefoonnummer vermeld dat patiënten kunnen bellen als ze vragen hebben. Als arts of verpleegkundige hoeft u dus verder niks te doen.

De terugbetalingsregeling is van toepassing op de lijstprijs. Het is voor Biogen niet mogelijk om de BTW (9% over 127,90 euro) en de afleverkosten van apothekers te vergoeden. Deze kosten zijn dus voor rekening van patiënten.

 


Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124