Statement Biogen “negatief vergoedingsadvies Fampyra (fampridine)”, 6 maart 2018

  • Op 5 maart 2018 heeft het Zorginstituut de Minister voor Medische Zorg geadviseerd om Fampyra (fampridine) na 1 april 2018 niet meer op te nemen in het verzekerde pakket. De minister zal naar verwachting binnen twee weken een besluit over vergoeding nemen.

  • We vinden dit negatieve vergoedingsadvies enorm teleurstellend, in de eerste plaats voor de bijna 2000 Nederlandse patiënten die fampridine gebruiken.

  • Biogen heeft zich met het traject van voorwaardelijke toelating tot het uiterste ingespannen om definitieve vergoeding te realiseren. Dit intensieve traject was nooit van de grond gekomen zonder de hulp van de patiëntenorganisaties MS Vereniging Nederland (MSVN) en Nationaal MS Fonds (NMSF), de werkgroep MS van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de dertig aan de onderzoeken deelnemende ziekenhuizen.

  • We begrijpen dat deze situatie bij gebruikers van fampridine tot veel vragen leidt. Wij zullen hen de komende tijd op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen via de website www.voorwaardelijketoelatingfampyra.nl.


Achtergrondinformatie:

  • Fampridine is als enig geneesmiddel goedgekeurd ter verbetering van het lopen bij patiënten met MS en een loopbeperking. Loopproblemen komen veel voor bij MS en hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven.

  • Tussen 1 april 2016 en 1 april 2018 wordt fampridine tijdelijk en onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit noemen we voorwaardelijke toelating. De voorwaarde voor vergoeding is dat patiënten deelnemen aan onderzoek naar gebruik van fampridine in de dagelijkse Nederlandse praktijk.


Voor meer informatie lees de veelgestelde vragen over het negatieve vergoedingsadvies.

Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124